Postcovid och floating

Det finns naturligtvis ingen universitetsforskning än (2021-07-09) på hur floating med den korrekta namnet Flotation-REST påverkar de som har eller har haft Postcovid. 
Det är mycket troligt att detta kommer att ske men som alla studier så tar det tid.
Efter det att ett flertal av våra kunder spontant sagt till oss att de blivit betydligt bättre efter endast några gånger hos oss kan man eventuellt se ett tidigt mönster och det är att de som sagt sig ha långvariga problem efter att insjuknat i Covid-19 blir bättre efter några floatingpass hos oss. 
 När man läser lite om Postcovid och jämför GAD så tror vi att man kan se likheterna.